Z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż  “Moja chata jest z skraju”  Kateriny Kouzmitchevej została wybrana w 9. edycji konkursu “Pokaż się” organizowanego przez Fundację 2.8.

Wystawa będzie miała swój wernisaż podczas 12.Opolskiego Festiwalu Fotografii 01.10.2022 r. w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

W tym roku hasłem przewodnim Festiwalu są „Utopia”.

Opis projektu:
Moja chata jest z skraju Psychiatra Victor Kandinsky powiedział kiedyś, że „Nie tylko choroby ciała są zdolne do rozprzestrzeniania sią w formie epidemii; choroby duszy, zaburzenia psychiczne również często przybierają taki charakter”. Mentalna epidemia absolutnej obojętności na wszystko, co dzieje się wokół, stała się rzeczywistością naszych czasów. Strach przed maszyną państwową , wybiórcze zaprzeczanie rzeczywistości, wyuczona bezradność i wynikająca z tego społeczna nieodpowiedzialność są zakorzenione nawet na poziomie języka. W swojej pracy wizualizuję tradycyjne przysłowia funkcjonujące w różnych językach, ale wyrażające jedną myśl: „Nie obchodzi mnie to”. W ten sposób interpretuję współczesną obojętność na problemy społeczne i polityczne.
A przecież wszyscy na różne sposoby możemy brać udział w życiu społecznym. Dlatego w drugiej części projektu zastanawiam się nad empatią jako zjawiskiem koniecznym dla rozwoju wspólnot i budowania tolerancji. Wykonując performance wizualny, zapraszam do symbolicznego „siedzenia na czyimś krześle” i próby zrozumienia, co kieruje daną osobą w określaniu jej zachowań obywatelskich.

Katerina Kouzmitcheva jest białoruską fotografką, obecnie mieszkającą we Wrocławiu. Pracuje na styku fotografii dokumentalnej i artystycznej. W swoich projektach podejmuje temat tożsamości-konstruktywnej pamięci, interakcji człowieka z rożnymi miejscami nimi oraz kobiecych ról. Jest absolwentką Petersburskiej Akademii Fotoreportażu „Fotografika”, Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu, a także stypendystką programu Gaude Polonia MKiDN. Jest laureatką międzynarodowych konkursów fotograficznych TIFA, BIFA.
Jej prace były publikowane m.in.: w „Bird in Flight”, „Monovisions” i „Dodho”.

Wyboru oraz oceny nadesłanych prac dokonało jury w składzie:
– prof. Marek Szyryk – PWSFTviT w Łodzi, Katedra Fotografii
– Joanna Kinowska – Służewski Dom Kultury
– Sławomir Mielnik – Fundacja 2.8, organizator OFF-u

W 9. edycji konkursu „Pokaż się” wzięło udział 52 zgłoszenia.

Laureatka konkursu otrzymuje także nagrodę pieniężną w kwocie 1500 zł. Gratulujemy!

Skip to content