Konkurs na własną wystawę
„Pokaż się”

Już po raz dziewiąty zapraszamy do nadsyłania swoich projektów wystaw w ramach konkursu „Pokaż się” organizowanego przez Fundację 2.8 podczas 12. Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Konkurs „Pokaż się” skierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców zajmujących się fotografią. Nadesłane propozycje – gotowe lub na ukończeniu projekty wystawy – muszą wiązać się z hasłem przewodnim 12. Opolskiego Festiwalu Fotografii „Utopia”. Organizatorzy są otwarci na technikę i formę zaproponowanych wystaw. W sekcji „Pokaż się” mogą brać udział wyłącznie artyści mieszkający lub studiujący na terenie Polski, którzy tworzą w kraju lub poza granicami Polski.

W poprzednich edycjach wybraliśmy prace: Michała KonradaMateusza Matczaka,  Adama Żądło, Jakuba Wawrzaka, Pawła PiotrowskiegoPiotra PardiakaMarleny Jabłońskiej, Roberta Danieluka.

Udział w naborze jest bezpłatny i otwarty dla każdego.

Autor zwycięskiego projektu wystawy otrzyma od organizatora Fundacji 2.8 nagrodę w wysokości 1500,00 zł.

  • możliwość prezentacji swojej wystawy w ramach Festiwalu

Wernisaż jednego wyróżnionego projektu odbędzie się w Muzeum Śląska Opolskiego podczas otwarcia 12. Opolskiego Festiwalu Fotografii, 1 października 2022 roku.

W wyborze prac weźmie udział Komisja Konkursowa w składzie:

– prof. Marek Szyryk – Szkoła Filmowa w Łodzi

– Joanna Kinowska – Służewski Dom Kultury w Warszawie

– Sławomir Mielnik – Fundacja 2.8

Ocenie podlegać będą tak elementy jak:
Ogólne wrażenie artystyczne, spójność pracy z hasłem konkursu, zawartość merytoryczna, pomysłowość i nowatorstwo, staranność wykonania.

Prace należy wysyłać wraz z wypełnionym formularzem na adres mailowy: kontakt@dwaosiem.pl do dnia 17 lipca 2022 roku.

Całkowity rozmiar nadesłanych prac nie może przekraczać 10MB.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.offoto.pl do 31 lipca 2022 roku.

Zapraszamy Fundacja 2.8 organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Projekt logo konkursu: Marek Synowiecki

 

2022/07/17 23:59:59

Plan galerii pod projekt wystawy

MSO_mała sala Ip.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Użytkowników, jest Organizator Fundacja 2.8 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 0000389585, nr REGON 160407499, nr NIP 7543046429. Dane kontaktowe administratora:
a) telefon: 604 990 032
b) e-mail: kontakt@dwaosiem.pl
c) adres siedziby: ul. Gabrieli Zapolskiej 31, 45-353 Opole
2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 ) w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody.
4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i prawidłowej realizacji Konkursu.
5. Użytkownik uprawniony jest do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przechowywanych w siedzibie Organizatora. Dane przechowywane są przez okres 1 roku od ich uzyskania przez Organizatora.
6. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres kontakt@dwaosiem.pl
7. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Biorąc udział w Konkursie Użytkownicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie na Profilu co najmniej swojego nicka lub imienia i nazwiska.

Skip to content