WOLONTARIAT

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM ?
Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, jednak muszą przedłożyć pisemną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów.

KOGO SZUKAMY ?
Osób pozytywnie nastawionych do działania.
– do kolportażu materiałów promocyjnych, dokumentacji foto i video.
– do montażu i przygotowania przestrzeni wystawienniczej.
– do dyżurowania w galerii.
Piszcie do nas na adres mail: kontakt@offoto.pl ( w tytule: WOLONTARIAT). Zorganizujemy spotkanie na którym przydzielimy wam zadania, przed, w trakcie i po festiwalu.

Zapraszamy do współpracy!

Skip to content