Projekt „Pseudologia Fantastica” Jakuba Wawrzaka został wybrany w piątej edycji konkursu „Pokaż się” organizowanego przez Fundację 2.8.

Wystawa będzie miała swój wernisaż podczas otwarcia Opolskiego Festiwalu Fotografii 28.09.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

W tym roku hasłem przewodnim Festiwalu jest „Wolność widzenia”.

Jakub Wawrzak (ur. 1989 w Toruniu) Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W roku 2013 ukończył studia magisterskie, specjalność Intermedia i multimedia (Zakład Plastyki Intermedialnej UMK). Film dyplomowy pt. Jan zrealizował w pracowni Intermediów. W 2014 roku rozpoczął studia doktoranckie w zakresie sztuk pięknych na UMK w Toruniu. W tym samym roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W 2017 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Grafiki na UMK w Toruniu. Jego działalność artystyczna związana jest głównie z fotografią, filmem, realizacjami interdyscyplinarnymi i projektowaniem graficznym. 

Opis projeku „Pseudologia Fantastica”

Człowiek w każdej kulturze wytwarzał mity. Tworzymy mity o nas samych. Pielęgnujemy historie, które nigdy się nie wydarzyły. Sfera magiczno-mityczna uzupełnia sferę logosu, będąc nie tyle sposobem postrzegania  świata, co swego rodzaju podłożem, na którym budujemy własną tożsamość. Inscenizacja bazująca na autentycznych miejscach oraz osobach, które tą przestrzeń kreują, budowana przy pomocy syntezy światła oraz plastyki obrazu zaczerpniętej z języka filmu i malarstwa daje wyraz fantazji, wzmacniając projekcję potrzeb i treści możliwych do przeżywania.

Wyboru oraz oceny nadesłanych prac dokonało jury w składzie:

– prof. Marek Szyryk – PWSFTviT w Łodzi, Katedra Fotografii
– Joanna Kinowska – Służewski Dom Kultury
– Sławomir Mielnik – Fundacja 2.8, organizator OFF-u

W konkursie wzięło udział 56 zgłoszeń.

W poprzednich edycjach wybraliśmy prace: Pawła PiotrowskiegoPiotra Pardiaka,  Marleny Jabłońskiej, Robert Danieluka.

Projekt logo konkursu: Marek Synowiecki

Skip to content