WARSZTATY

„Zrób swoją camerę obscurę. Warsztaty fotografii otworkowej”

Podczas warsztatów każdy uczestnik dowie się, jak działa camera obscura (prototyp aparatu fotograficznego), a także samodzielnie zbuduje takie urządzenie, wykona nim zdjęcie, a następnie wywoła je w tradycyjnej ciemni fotograficznej.

Niezbędne materiały zapewnia organizator. Uczestnicy powinni mieć ze sobą światłomierz lub aparat fotograficzny ze światłomierzem lub telefon z aplikacją do pomiaru światła, z którego można odczytać parametry ekspozycji.

Po warsztatach każdy będzie mógł zabrać swoją camerę obscurę do domu!

Warsztaty poprowadzi Roman Baran.

Roman Baran – brzeżanin; fotograf i pedagog; członek Fotoklubu Opole; obecnie współpracuje jako fotoreporter z regionalnym dziennikiem na Opolszczyźnie oraz uczy fotografii w Brzegu; oprócz fotografii tradycyjnej i cyfrowej interesuje się także technikami dawnymi i alternatywnymi; pomysłodawca i organizator Brzeskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej, cyklicznej imprezy propagującej fotografowanie camerą obscurą; konstruktor aparatów otworkowych; współautor pierwszego w województwie opolskim zdjęcia analemy wykonanego techniką solarygraficzną; swoje prace prezentował na wystawach m.in. w Zabrzu, Toruniu, Gdańsku, Kijowie i São Paulo; za cykl „Umierający cmentarz” otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii fotografii otworkowej na międzynarodowym konkursie „Then & Now 2018” w Gdyni.

ZAPISY:

Warsztaty odbędą się 30.09.2018 godzina 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Minorytów w Opolu.

Przewidywany czas warsztatów +4 godz.

Na warsztaty można się zapisać wyłącznie drogą mailową, wysyłając mail na adres: kontakt(@)dwaosiem.pl o tytule: Warsztaty „Camera obscura” jednocześnie należy dokonać wpłaty 30,00 zł na konto:

Fundacja 2.8
ul. Gabrieli Zapolskiej 31
45-353 Opole
Nr konta: 13 1090 2138 0000 0001 1647 6675

Ilość miejsc: 10 osób (brak miejsc)

„mój fragment rzeczywistości”

Tematem warsztatów „mój fragment rzeczywistości ” będzie łączenia fotografii  natychmiastowej z malarstwem. Po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami kompozycji, kadrowania oraz umieszczenia człowieka w kontekście otoczenia każdy uczestnik wykona zdjęcia instaxem (fotografia natychmiastowa) oraz dokończy resztę pracy w technice malarskiej (farby akrylowe).

Niezbędne materiały zapewnia organizator.

Po warsztatach każdy będzie mógł zabrać swoją pracę!

Warsztaty poprowadzi Grzegorz Hussak.

Grzegorz Hussak – wiedza i umiejętności wykwalifikowanego plastyka. Twórca w zakresie sztuk plastycznych. Uczestnik i animator kultury współczesnej. Przygotowanie zawodowe do twórczej pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie (podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym). Kwalifikacje do realizacji i upowszechniania różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

grzegorzhussak.weebly.com

ZAPISY:

Warsztaty odbędą się 06.10.2018 godzina 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Minorytów w Opolu.

Przewidywany czas warsztatów +4 godz.

Na warsztaty można się zapisać wyłącznie drogą mailową, wysyłając mail na adres: kontakt(@)dwaosiem.pl o tytule: Warsztaty „mój fragment rzeczywistości” jednocześnie należy dokonać wpłaty 20,00 zł na konto:

Fundacja 2.8
ul. Gabrieli Zapolskiej 31
45-353 Opole
Nr konta: 13 1090 2138 0000 0001 1647 6675

Ilość miejsc: 20 osób

„Odkrywanie świata fotografii”

Warsztaty „Odkrywanie świata fotografii” będą kontynuacją wątków poruszanych na wystawie „Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera”. Tematem bezpłatnych warsztatów – pleneru fotograficznego będzie samodzielne wykonanie zdjęć zainspirowanych twórczością Fryderyka Kremsear na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. W części teoretycznej zostaną omówione podstawowe zagadnienia z kompozycji i budowy obrazu fotograficznego oraz ocena wykonanych fotografii.

Uczestnicy korzystają z własnych aparatów fotograficzny.

Warsztaty poprowadzi Michał Grocholski, Fundacja 2.8.

Michał Grocholski – urodzony w 1985r. w Opolu. Studia na Instytucie Twórczej Fotografii w Opavie (Czechy), absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Pracował jako fotoreporter Gazety Wyborczej, autor dwóch wystaw indywidualnych i kilku zbiorowych. Laureat najważniejszych konkursów prasowych w Polsce. W fotografii najbardziej interesuje go człowiek w istotnych momentach w jego historii. W ramach kursów 2.8 będzie prowadził zajęcia z reportażu prasowego i dokumentu.
www.michalgrocholski.com

ZAPISY:

Warsztaty odbędą się 06.10.2018 godzina 10:00 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

Przewidywany czas warsztatów +4 godz.

Na warsztaty można się zapisać od 17.09 .2018 r.wyłącznie drogą mailową, wysyłając mail na adres: magda.gorniak@muzeumwsiopolskiej.pl o tytule: Warsztaty „odkrywanie świata fotografii” 

warsztaty są bezpłatne

Ilość miejsc: 20 osób

Projekt dofinansowany jest ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Opolskiego.

Skip to content