11 OFF / Wyjątkowa wystawa archiwalnych fotografii w Muzeum Wsi Opolskiej

„Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki” – to projekt realizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej w 2021 roku. Zakłada on organizację wystawy archiwalnych fotografii – zbiorowego portretu mieszkańców Oleszki, Jasionej i Żyrowej, wsi położonych w powiecie krapkowickim, w pobliżu Góry św. Anny, na Śląsku Opolskim. 

Są to zdjęcia wykonane w latach 20., 30. i 40. XX wieku przez fotografa amatora Franciszka Lepicha. Ich oryginalne szklane negatywy zostały odnalezione w 2016 roku. Wystawa prezentuje autorskie fotografie o wysokiej wartości artystycznej, będące przede wszystkim cennym źródłem informacji o dawnym życiu społeczności wiejskiej na Śląsku Opolskim.

Ujęte w cykl zatytułowany „Od narodzin aż po śmierć” obrazują one najważniejsze etapy życia człowieka, w tym wypadku Ślązaka, i szerzej – historię oraz kulturę Śląska Opolskiego. Wystawa ma charakter etnograficzno-historyczny, a ze względu na wysoki poziom artystyczny zdjęć jest to również wystawa sztuki fotograficznej. Jej celem jest promowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego, a także popularyzowanie klasycznej sztuki fotograficznej oraz jednego z jej twórców.

Pomysł, scenariusz, nadzór nad realizacją wystawy: Magdalena Górniak-Bardzik

Specjalna strona internetowa www.franciszeklepich.pl zostanie uruchomiona w dniu otwarcia wystawy.

Więcej na stronie Muzeum Wsi Opolskiej i facebookowym profilu Fundacj 2.8

Wydarzenia towarzyszące:
• 17 września, godzina 17:00 – Emisja filmu dokumentalnego podczas wernisażu
• 18 września, godzina 12:00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
• 9 października, godzina 12:00 Spotkanie z artystami fotografikami Sławojem Dubielem
i Sławomirem Mielnikiem z Fundacji 2.8. poświęcone akcji fotograficzno-społecznej przeprowadzonej
w Oleszce wśród współczesnych mieszkańców, osób spokrewnionych z Franciszkiem Lepichem
i postaciami z fotografii Lepicha. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną efekty akcji
– gotowe fotografie – portrety współczesnych mieszkańców Oleszki, Żyrowej i Jasionej.
• 9 października, godzina 13:00 – Franciszek Lepich. Fotograf. Wykład prof. dr hab. Marka Szyryka
• 17 października, godzina 12:00 – Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego.
Przykład lokalnej społeczności z okolic Góry Świętej Anny. Wykład prof. dr. hab. Teresy Smolińskiej
• 17 października, godzina 14:00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie: Magdalena Górniak-Bardzik

Udostępnij:

Skip to content