9 OFF / Czas utrwalony

9. Opolski Festiwal Fotografii odbędzie się w tym roku w dniach: 04.10-09.11.2019 r. pod hasłem „Czas utwalony”

Przyjmuje się, że fotografia ukazuje tylko zewnętrzną warstwę, maskę, pozory. Fotografowie kierują jednak nasz wzrok ku czemuś innemu, gdyż sam zapis rzeczywistośći nigdy nie uzyska pełni kształtu. Jawi się ona i jest postrzegana jakby niezależna od okalających ją konturów. Pojawiając się przed naszym wzrokiem, fotografia intryguje, niepokoi, pobudza wyobraźnię.

Korzystając z usług sprzętu technicznego wchłania w siebie to co widzialne, utrwala i restytuuje dla cudzych oczu możliwość stworzenia własnego wizerunku rzeczywistości. Opiera się to głównie na działalności światła i chemii, samo narzędzie jakim jest aparat jest tu tylko instrumentem – rejestruje, wchłania, służy celebracji. Oko widza podąża za okiem fotografa. Pośrednictwo sprzętu i zabiegów chemicznych nie oznacza automatycznie, że nasze doświadczenie wizualne może być zwyczajne.

Fenomen fotografii pozwala na ujrzenie tego, co niewidzialne, skryte bo należące do przeszłości. Ten świat przedziera się przez zasłonę ikonograficzną poprzez oczywistą widzialność. To co widzimy przeradza się w siłę sprawczą fotografii.

Rzeczy, osoby, miejsca wychodzą nam naprzeciw, są aktywne, sprawcze. Poprzez fotografię zaczynamy postrzegać.

Percepcja często zostaje uzupełniona w umyśle o imaginację, zaangażowana jest wyobraźnia, pojawia się coś czego nie widać. Fotografia pozwala na dwojakie medytowanie – jedno przynależne autentyczności czy teraźniejszości, drugie zorientowane jest na upływ czasu, na oglądanie przeszłości.

W początkach istnienia fotografii wychwalano ten wynalazek jako coś, co pozwalała na uwiecznienie rzeczy, na zatrzymanie w niezmienności. Fotografia wprowadza swój autonomiczny czas – czas ukazania się, czas widzenia czegoś w danej chwili, gdy za pomocą zabiegów chemicznych zapisuje pewien okres trwania, zaświadczający o obecności.

Odbiorca ma szansę na swoisty rodzaj doświadczania obrazu. Oglądając zdjęcie widz podlega innemu systemowi oczekiwań co do przedstawienia, rozpoznania, pamięci, emocji, itp. Fotografia i rzeczywistość różnią się od siebie – znika relacja między konkretem a abstraktem, czasem i trwaniem. Garry Winograd napisał, że „mówi ona jednocześnie o fotografowanym i o tym, jak to zostało sfotografowane. Kiedy trzymam w ręku fotografię, to nie was widzę ale zdjęcie”.

Kolejny raz poprzez różnorodne autorskie prezentacje będziemy starali się przedstawić fotograficzny dokument w relacjach kulturowych i społecznych.

Więcej informacji wkrótce…

Organizator: Fundacja 2.8

Opolski Festiwal Fotografii jest współfinansowany przez Miasto Opole

Udostępnij: