9 OFF / Pokaż się

Już po raz szósty zapraszamy do nadsyłania swoich projektów wystaw w ramach konkursu „Pokaż się” organizowanego przez Fundację 2.8 podczas 9. Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Konkurs „Pokaż się” skierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców zajmujących się fotografią. Nadesłane propozycje – gotowe lub na ukończeniu projekty wystawy – muszą wiązać się z hasłem przewodnim 9. Opolskiego Festiwalu Fotografii jakim jest „Czas utrwalony”. Organizatorzy są otwarci na technikę i formę zaproponowanych wystaw. W sekcji „Pokaż się” mogą brać udział wyłącznie artyści mieszkający lub studiujący na terenie Polski, którzy tworzą w kraju lub poza granicami Polski.

W poprzednich edycjach wybraliśmy prace: Jakuba WawrzakaPawła PiotrowskiegoPiotra Pardiaka,  Marleny Jabłońskiej, Roberta Danieluka.

Udział w naborze jest bezpłatny i otwarty dla każdego.

Autor zwycięskiego projektu wystawy otrzyma od organizatora Fundacji 2.8 nagrody:

  • pieniężną w wysokości 1500,00zł (kwota pomniejszona będzie o podatek, który organizator konkursu odlicza od kwoty brutto).
  • możliwość prezentacji swojej wystawy w ramach Festiwalu

Wernisaż jednego wyróżnionego projektu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu podczas otwarcia 9. Opolskiego Festiwalu Fotografii, 4 października 2019 roku.

W wyborze prac weźmie udział Komisja Konkursowa w składzie:

– prof. Marek Szyryk – Szkoła Filmowa w Łodzi

– Joanna Kinowska – Służewski Dom Kultury w Warszawie

– Sławomir Mielnik – Fundacja 2.8

Ocenie podlegać będą tak elementy jak:
Ogólne wrażenie artystyczne, spójność pracy z hasłem konkursu, zawartość merytoryczna, pomysłowość i nowatorstwo, staranność wykonania.

Prace należy wysyłać wraz z wypełnionym formularzem na adres mailowy: kontakt@dwaosiem.pl do dnia 15 lipca 2019 roku.

Całkowity rozmiar nadesłanych prac nie może przekraczać 10MB.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.offoto.pl do 30 lipca 2019 roku.

Zapraszamy Fundacja 2.8 organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Projekt logo konkursu: Marek Synowiecki

Plan galerii pod projekt wystawy

plan_offoto

Udostępnij:

Skip to content