12 OFF / Andrzej Tobis „Ruch Polski wokół Słońca”

„Ruch Polski wokół Słońca” – nowa wystawa Andrzeja Tobisa w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

Wystawa Ruch Polski wokół Słońca przedstawia fragment utopijnego projektu Andrzeja Tobisa A–Z (Gabloty edukacyjne).

Wystawa: 3.12–29.01.2023
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Pl. Teatralny 1, Opole

Opolska edycja jest sprawozdaniem rocznym, prezentującym hasła odnalezione w 2021 roku. Pomyślana została jako spojrzenie przyrodnicze, analizujące cykl z perspektywy zmieniających się pór roku.

Punktem wyjścia dla projektu A–Z (Gabloty edukcyjne) jest słownik Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch, wydany w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokra­tycznej, wraz z jego późniejszymi wydaniami (drugim i trzecim), zawierającymi nieznaczne zmiany względem wydania pierwszego. W ramach projektu oryginalne hasła i zwroty opracowane w NRD są obecnie, po ponad 60 latach, ponownie ilustrowane współczesnymi fotografiami. Fotografie mogą być wykonane wyłącznie na terenie Polski. Sfotografowane sytuacje i obiekty nie są aranżowane ani cyfrowo montowane – muszą być odnalezione. Każde hasło w wersji niemieckiej i polskiej opatrzone jest numerem indeksu z oryginalnego słownika. Zdjęcie oraz hasło umieszczone pod nim na białym pasku stanowią integralną całość. A–Z jest zwrotną reedycją niemiecko-polskiego ilustrowanego słownika, dlatego w relacji obraz–słowo punkt odniesienia stanowi zawsze polska wersja językowa. W wielu przypadkach wykorzystywana jest wieloznaczność języka. Czasem skutkuje to efektem rozbieżności znaczeniowych względem niemieckiej wersji językowej. Translatorskie rozminięcia są częścią A–Z, podobnie jak w oryginalnym słowniku. Angielskie wersje haseł zamieszczone w tej publikacji również pochodzą z oryginalnej, niemiecko-angielskiej wersji słownika i czasem mamy tu do czynienia ze zjawiskiem lost in translation.

Prace nad projektem rozpoczęły się w listopadzie 2006 roku. Do połowy 2022 roku zrealizowanych / odnalezionych zostało ponad 1500 haseł. Projekt A–Z ma charakter utopijny – nie wiadomo, jak długo będzie kontynuowany, choć oczywiste jest, że nigdy nie uda się go zrealizować w całości.

Projekt A–Z pokazywany był kilkadziesiąt razy, w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i Europie (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Republika Czeska).

Andrzej Tobis urodził się w 1970 roku. Zajmuje się głównie fotografią i malarstwem. Prowadzi jedną z pracowni malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Wystawa Ruch Polski wokół Słońca zamyka program 12. Opolskiego Festiwalu Fotografii, realizowanego w 2022 roku pod hasłem Utopia.

Koordynacja: Joanna Filipczyk
Współpraca: Galeria Jednostka

Udostępnij:

Skip to content