8 OFF / Pokaż się

Już po raz piaty zapraszamy do nadsyłania swoich prac w ramach konkursu „Pokaż się” podczas 8 Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Nadesłane prace – najlepiej gotowy lub na ukończeniu projekt wystawy – muszą wiązać się z hasłem przewodnim 8.OFF jakim jest „Wolność widzenia”. Organizatorzy są otwarci na technikę i formę prezentowanych prac na wystawie. W sekcji Pokaż się mogą brać udział wyłącznie artyści mieszkający lub studiujący na terenie Polski, którzy tworzą w kraju lub poza granicami Polski.

W poprzednich edycjach wybraliśmy prace: Pawła PiotrowskiegoPiotra Pardiaka,  Marleny Jabłońskiej, Roberta Danieluka.

Udział w naborze jest bezpłatny i otwarty dla każdego.

Osoba wybrana spośród nadesłanych zgłoszeń otrzyma od organizatora nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł (kwota pomniejszona będzie o podatek, który Organizator Konkursu odlicza od kwoty brutto).

Wernisaż jednego wyróżnionego projektu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu podczas otwarcia 8 Opolskiego Festiwalu Fotografii, 28 września 2018 roku.

W wyborze prac wezmą udział:

– prof. Marek Szyryk – Szkoła Filmowa w Łodzi

– Joanna Kinowska – Służewski Dom Kultury w Warszawie

– Sławomir Mielnik – Fundacja 2.8

Prace należy wysyłać wraz z wypełnionym formularzem na adres mailowy: kontakt@dwaosiem.pl do dnia 15 lipca 2018 roku.

Całkowity rozmiar nadesłanych prac nie może przekraczać 10MB.

www.offoto.pl

Projekt logo konkursu: Marek Synowiecki

Udostępnij:

Skip to content